Profesyonel Yönetim Neden Gerekli?

Yönetim kelime anlamı olarak kıt kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda doğru bir şekilde kullanılış biçimi demektir. Apartman, site, alışveriş merkezi gibi toplu yaşam alanlarının yönetimini üstlenmek ve bu hizmetlerin hukuka uygun, şeffaf, güvenilir bir ortamda gerçekleşmesi artık günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Şehirde yaşayan insanların zorlandığı günümüzde, insanlar artık yaşam alanlarında stresten uzak, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde yaşamak istemektedir.

Problemler var ama Çözüm de var.

Siz balkonda kahvaltı yaparken, üst kattaki komşunuz halı silkeleyebiliyor veya dairelerin bir kısmı aidat ödüyor, bir kısmı ödemiyor; ödeyenler de, diğerleri ödemiyor gerekçesi ile para vermek istemiyor. Yaşam alanlarında aidatlar ödenmediği veya güvenlik, teknik, temizlik hizmetlerinde aksaklıklar olduğu yada bakım onarımlar iyi yapılmadığı zaman herkes yöneticiyi suçlar, yönetici ise aidatları toplayamadığı için komşuları ile tartışır. Sürekli yüz yüze baktıkları için icra takibi de başlatamaz. Bu problemler den ötürü yönetici, komşusunu uyardığında ise komşuluk ilişkilerinde ciddi problemle karşılaşır. Yönetici yaşam alanı sakini olursa, komşusunu aidat ödemediği için icraya vermekte zorlanır. Bunlar çok ciddi problemler olup; yaşam alanları profesyonel yönetim eliyle yönetildiğinde bu tür sorunlar zaten kendiliğinden ortadan kalkmış olur.

Yöneticilerin yardımına profesyoneller koşuyor.

Bununla beraber giderek artan işlemler yöneticileri de içinden çıkılmaz bir duruma sokmakta ve eskisinden çok daha fazla zaman ayırmalarını gerektirmektedir. Artık sitelerde yönetici seçilmesi bir sorun haline gelmiş, kimse yönetici olmak istememektedir. Yönetim esnasında ortaya çıkan karmaşalıklar zor oluşan komşuluk ilişkilerini zedelemektedir. Bu düşünceden hareketle batı ülkelerinde olduğu gibi artık apartman ve site yönetimlerinin profesyonel kurumlarca yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir.


Ana amaç; fertlerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu çerçevede daha huzurlu bir hayat yaşamasını, kişilerin birbirleri ile daha sıcak ilişkiler kurmasını sağlamak, kısacası komşuluk ilişkilerini tekrar yeşertmektir.


Standart yöneticilik uygulamasında, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken sadece mali devir yapmakta birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun tek ve kesin çözümü ise; en çağdaş yaklaşım olarak, bina, apartman, site yönetiminin profesyonelleştirilmesidir.

PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİLİĞİ SAYESİNDE;

 • Daha önceden yöneticinin yapmakta zorunlu olduğu tüm işler profesyonel anlamda yapılmaya başlanır. Her türlü mevzuatlar konunun uzmanlarınca hukuka uygun şekilde düzenli olarak hayata geçirilir.
 • Her kat maliki arasında eşitlik sağlanmış olur. Aidat vermeme, komşuları huzursuz etme vb. durumlarda uyarı ve hukuki takipleri yaparken apartman huzuru sağlanır sizde komşularınızla iyi geçinirsiniz.
 • Yapım, onarım, tadilat durumlarında kaliteli ve ekonomik çözümler üreterek bütçelerinizi de korur.
 • Her türlü iş, alanında uzman ve belgeli kuruluşlara yaptırılır. Olabilecek aksaklıklarda alınan hizmet takip edilerek, düzeltilir ve hızlı sonuç alınacak adımlar atılır.
 • Güvenlikle ilgili her türlü önlemleri sizin istekleriniz ve bilgileriniz doğrultusunda alır, düzenli olarak işlemesini sağlar, bu şekilde yaşam alanlarınızın huzur ve güvenliğini korur.
 • Sizin talepleriniz doğrultusunda apartmanlarınızın veya sitenizin çevre alanlarının temizliği, peyzaj düzenlemesi ve bahçe bakımı, varsa havuz ve çocuk parkı gibi alanların bakımını yaparak sitenize geldiğinizde sizi güzel bir ortamla karşı karşıya getirerek mutlu olmanızı sağlar.
 • Alınması gereken önlemleri önceden ve zamanında alarak size rahat bir yaşam alanı sunar.
 • İmar, kat, apartman kanunları ve yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler hakkında danışmanlığınızı yapar, apartman ve site sakinlerinin yaşam alanları ile ilgili hukuki süreçleri takip eder.

Giderlerin büyük kısmı özellikle ilk 2-3 yıl içerisinde çok yüksek seyreder ve profesyonel yönetime geçmemiş konutlarda tedbir alma süresi uzayarak aidat ve yakıt giderlerine ödenen bedel, yatırımın geri dönüş süresini de uzatır. Ancak profesyonel yönetim sayesinde bu süresinin 1-2 yıl öne çekilmesi mümkündür.

KONUT ÜRETİCİSİNE SAĞLANAN FAYDALAR

 • Projenin vizyonuna uygun tutarlı hizmet anlayışı,
 • Teslimat yönetiminden başlayarak artan müşteri memnuniyeti,
 • Sürekli iyileştirme ile projede değer artışı sağlanması
 • Olası yapısal şikayetlerin kök nedeni olan problemlerin doğru tespiti, azaltılması
 • Teslimat ve Taşınma Sürecinin yönetilmesiyle birlikte sitenin doluluk oranının çabuk artması
 • Teknik yetkinlik sayesinde tüm sistemlerin verimli ve uzun süre kullanımı

SAKİNLERE SAĞLANAN FAYDALAR

 • Web tabanlı alt yapı sayesinde maksimum iletişim rahatlığı,
 • Anlık şeffaf mali ve finansal yapı ile denetime açıklık,
 • 3 değişik kanaldan tahsilat yeteneği (nakit, kedi kartı, banka EFT/Havale)
 • İlk 2-3 yıl içinde çıkan yüksek enerji (ısı ve elektrik) giderlerinin kontrolü sayesinde daha kısa sürede yatırımın geri dönüşü veya azaltılmış maliyet ile projeye olan talebin devamlılığının ve artışının sağlanması
Call Now Button