Tesis Yönetimi Nedir?

Yönetim, kurumsal hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken işleri planlama, örgütleme, koordine etme ve denetleme işidir. Tesis yönetimi, bir tesisin amacına uygun olarak, en az konfor kaybı ile işletilmesi için verilen hizmetlerin bütünü olarak özetlenebilir. Enerji yönetimi, güvenlik, temizlik, teknik, insan kaynakları, satınalma, sözleşme yönetimi gibi çok sayıda hizmeti kapsayan çoklu disiplinler bütünüdür.

YÖNETİM ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?

Soyut bir kavram olan yönetim ölçülebilmeli ve izlenebilmelidir. Çünkü ölçülemeyen bir şey yönetilemez. Performans, veri toplama, iş yükünün ölçümü, hizmetin kalitesi, etkinlik, verimlilik, maliyet gibi çeşitli analizlerin yapılması gerekir.

PROFESYONEL YÖNETİMİN FAYDASI NEDİR?

İyi bir tesis yönetimi hizmeti, binanın değerini de artırır. Bir yaşam tarzı, bir standart oluştuğunda, o standartları sunan yapılar da doğrudan değerlenir.

Call Now Button